Pályázatok Óvodavezetői pályázat
  • 2020.03.30.
  • Pályázatok

Óvodavezetői pályázat

Fajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet Fajszi Mesevonat Óvoda óvodavezetői ( magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: 2020.08.16. – 2025.08.15-ig A munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye 6352 Fajsz, Szent István u. 21. A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése. Gondoskodik az intézményben folyó szakmai tevékenység feltételeiről. Koordinálja az intézményben folyó pedagógiai tevékenységet. Ellenőrzi az intézményben folyó foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért és a takarékos gazdálkodásért. Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt vesz azok előkészítésében, megírásában. Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját. Gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a jogszabályokban biztosított hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket. Ellátja a leendő bölcsőde vezetésével kapcsolatos feladatokat. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - egyetemi vagy főiskolai végzettség - vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, - óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség, - óvodapedagógusi munkakörben legalább négy év szakmai gyakorlat, - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, - magyar állampolgárság, - cselekvőképesség, - büntetlen előélet, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - legalább 5 év vezetői tapasztalat A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, - az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program, mely tartalmazza az intézmény fejlesztési tervét és irányát, - iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatait, - szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló szelvényt, - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, - a pály


Hozzászólások

  • 697284

    cheap generic cialis uk https://cheapcialisll.com/ - Cialis buy cialis domain online tripod com Cialis medicamento cialis para que sirve

Szóljon hozzá