LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a VONALVEZETÓ Mérnöki és Gazdaságfejlesztó Kft. készíti az „51. sz. főút Fajsz dél összekötő út tervezése” tárgyú beruházás engedélyezési és kiviteli terveit.

 

A tervezés tárgyát képezi az 51. sz. főút és Fajsz belterületén található Arpád utca között új nyomvonalon vezetett mintegy 2,3 km hosszú mellékút tervezése: új 2×1 sávos aszfalt pályaszerkezettel, út-csapadékvíz elvezetéssel, belterületi szakaszon közvilágítás fejlesztéssel.

A beruházás Kiemelt Állami Beruházásnak minősül, melyet a 345/2012. (XII. 6) Korm. 1.3.81. pontja tartalmaz.

Az út megépítésével érintett ingatlanok listája Fajsz Község területén:

028/2; 028/12; 028/13; 028/14; 028/15; 028/16; 028/17; 033/1; 034; 035/1; 035/1; 035/2;035/3; 035/4; 035/6; 035/7; 035/24; 035/25; 035/26; 036; 037/1; 037/3; 037/4; 037/5; 037/6; 037/9; 037/11; 037/38; 037/39; 037/40; 038; 055; 1176; 1177; 1178; 1179; 1180;  1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1195; 1199; 1200; 1201/1; 1201/2; 1201/3; 1203; 1204; 1210; 1255; 1274; 1411/2; 1493; 1557/3; 1557/4; 1557/5; 1557/6; 1574; 1575; 1576; 1577; 1578; 1579; 1580; 1581; 1582.

Az Önkormányzat jelen hirdetmény útján értesíti az érintett ingatlanok tulajdonosait az engedélyezési eljárásról.

Az ingatlan tulajdonosai tájékoztatást kérhetnek a 06-78/368-014 telefonszámon.

 

A hirdetés szövege itt letölthető