• Hivatal

Polgarmesteri hivatal

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései értelmében a 2000 fő lakosságszámot el nem érő települési önkormányzatok önálló polgármesteri hivatalt nem hozhatnak létre, illetve legalább 2000 főt elérő összlakosságszámmal (vagy 7 településsel) közös hivatalt hoznak létre, „azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.”

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 84 és az Mötv. 85. § alapján – összhangban Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 140/2014. (XII.9) Kt. számú határozatában, valamint Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 117/2014. (XII.9) Kt. számú határozatában kinyilvánított szándékával – 2015. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoztak létre.