CIVIL SZERVEZETEK

Fajsz Községért Alapítvány

Fajsz Községért Alapítvány

Szervezet székhelye:   6352 Fajsz, Szent István utca 20.

A szervezet elnöke:     Csere Károlyné

Levélcím: 6352 Fajsz Szabadság u. 40.

Telefon: 06-70/335-68-26

A Fajsz Községért Alapítványt 1991-ben hívta életre Illés József vezetésével az akkori képviselő testület. Az alapító kuratóriumi tagok: Pata József, Kocsis József, Szabadi András, Felgyői Sándor és Mazanecz Józsefné voltak.

Az eltelt 29 év alatt az alapítvány a tevékenységét az Önkormányzat, helyi és környékbeli vállalkozóinak anyagi támogatásával, valamint a fajszi lakosok adóinak 1%-nak felajánlásával és segítségével tudta megvalósítani. A hosszú évek alatt többször változtak a feltételek, valamint a kuratóriumi személyi összetétel is.

Az alapítvány célja azonban nem változott. Szebb, élhetőbb község fenntartásának segítése, anyagi támogatást nyújtása a lakosságot szolgáló fejlesztések megvalósításához, a fiatal tehetségek kibontakozásának támogatása, fiataljaink továbbtanulásának segítése. Fontos feladata a faluban élő emberek közösségi életének fejlesztése, valamint minden olyan szervezet anyagi segítése, amely feladatául tűzi ki a vagyonvédelmet, a bűnözés megfékezését.

Az alapítvány működtetését, vagyonának felhasználását és kezelését a 3 tagú Kuratórium irányítja – Csere Károlyné elnök, Richterné Taba Csilla, Domine Lajos tagok.

Az elmúlt években igyekeztünk minden korosztályt érintő tevékenységet végezni a településen.

 • Évente támogatjuk 10 000 Ft-tal az általános iskola, jó eredménnyel végzett 8. o. tanulóit.
 • Rendszeresen patronáljuk a helyi óvoda közösségét.
 • Évente élelmiszer csomagokat ajándékozunk rászoruló családoknak.
 • Évről-évre megrendezzük az „Adventi várakozás” rendezvénysorozatot.
 • Gyermek és felnőtt színházi előadásokat szervezünk és finanszírozunk.
 • Lehetőséget teremtünk a helyi kézműveseknek, vállalkozóknak, őstermelőknek a bemutatkozásra kézműves vásár keretében.
 • Megszervezzük a Szent István napi hagyományteremtő ünnepséget.

Bízunk abban, hogy ténykedésünkkel a hagyományteremtő, közösségszervező és segítségnyújtó célunkat elültetjük községünk lakóiban.

Elérhetőség:

                E-mail:       alapitvanyfajsz@freemail.hu            fajsz.kozsegert.alapitvany@gmail.com

 

 

 

„HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉGES FAJSZI TANULÓKÉRT” KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

 

 • Nyilvántartásba vétel végzése: Kecskeméti Törvényszék Pk. 60.083/2009/6. jogerős:2009.10.15.
 • Nyilvántartási száma: 03-03-0000159
 • Adószáma: 19552756-1-03
 • Bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary Zrt. Kalocsa 11600006-00000000-38483392
 • Közhasznú nyilvántartásba vétel kelte: 2009.09.18.
 • Ismételt közhasznú nyilvántartásba vétel kelte: 2015.03.03.
 • Jellege és közhasznúsági fokozat: Nyílt, közhasznú

További információk a PATA JÓZSEF Gépipari Kft-ről a “Vállalkozások” menüpontban olvashatók.

Fajszi Sporthorgász Egyesület

Kovács Ferenc

 • Telefon: 06-30/947-6158
 • Cím: Fajsz, Szent István u. 20.
 • E-mail: kovafe56@gmail.com
Fajsz Sportegyesület

Szilágyi Csaba

 • Telefon: 06-20/534-4603
 • Cím: Fajsz, Szent István u. 20.
 • E-mail: sziszi7878@freemail.hu
Dunagyönygye Kishalász Egyesület

Légrádi József

 • Telefon: 06-70/365-84-72
 • Cím: Fajsz, Dózsa u. 18.
 • E-mail: legradi1202@gmail.com
Fajsz-Miske Egyesült Vadásztársaság
 • Telefon: 06-30/645-0766
 • Cím: Fajsz, Petőfi u. 49.
Szilas Hagyományőrző Néptánc Egyesület

Molnár Zoltán

 • Telefon: 06-20/502-4041
 • Cím: Fajsz, Petőfi S. u. 42.

Az együttes 2015. április 1. óta működik. Az egyesület elsődleges célja a helyi hagyományok megőrzése és a néptánc megkedveltetése a falu lakosságával. 2019-ben a csoport megmérettette tudását a Hagyományőrző Együttesek Országos Minősítésén. Ezt a rendezvényt a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség rendezte meg, 2019. év júniusában, Bonyhádon. Az egyesület az „Aratásvégző Fajszon” című koreográfiáját mutatta be, mely a MINŐSÜLT kategóriát kapta. A próbák heti rendszerességgel vannak megtartva,szerdai napokon az utánpótlás gyerekcsoport 16:00 – 17:00 óráig, pénteki napokon az ifjúsági és
felnőtt csoport 18 – 20 óráig.Az elmúlt években egyesületünk arra törekedett, hogy a falu kulturális rendezvényein színvonalas előadásokkal részt vegyen (pl. Hagyományőrző nap, Falunap, Szüreti felvonulás, Advent, Augusztus 20., Március 15…. stb.) Ha valakinek felkeltettük az érdeklődését és szeretne egy jó közösség tagja
lenni, akkor szeretettel várjuk a táncpróbáinkra.

Elérhetőség:
Molnár Zoltán János: +3620/5024041;   m.zoltan.vofely@gmail.com
Molnárné Kocsis Erzsébet: +3620/3982212;   erzsi.kocsis89@gmail.com

 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fajsz

Hajósné Süli Beatrix

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fajsz ( 6352.Fajsz.Szent I u 20 ) az egyetlen olyan társadalmi szervezet községünkben, amely az 1885-ben történt megalakulása óta folyamatosan működik és ellátja a tűzvédelemmel  és megelőzéssel kapcsolatos feladatait.

Az egyesület régen és ma is szoros együttműködésben állt és áll a helyhatósággal, annak tűzvédelmi feladatait átvállalva végzi önkéntes
munkáját. Mint társadalmi szervezet egyesületünk önmaga számára a következő feladatok teljesítését határozta meg:

 • tevékenyen részt vesz a működési terület társadalmi életében,
 • szervezi és biztosítja tagjai számára a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, állandó készenlét tartása nélkül,
 • tagjait oktatáson, továbbképzésen, tűzoltási gyakorlaton valamint tűzoltó versenyeken keresztül alkalmassá teszi az egyesületi feladatok ellátására,
 • gondoskodik a rendelkezésre bocsátott tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javításáról és rendeltetésszerű használatáról,
 • képviseli tagjai érdekeit, elősegíti az önkéntes tűzoltók részére jogszabályban megállapított jogosultságok biztosítását és érvényesítését.

Az egyesület tagja a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetségnek, mint
társadalmi szervezet a kalocsai ügyészség és a Megyei Törvényszék
felügyelete alá tartozik. Az egyesület napjainkban is aktív, tagjainak száma 41 fő + 8 fő pártoló tag.  Technikai felszerelésünknek döntő hányada a célnak megfelelő, jó karban lévő.

Minden évben, több alkalommal is szükségessé válik a tüzek oltásában való aktív részvétel, részben a tényleges oltás, részben a kiérkező hivatásos tűzoltók munkáját megkönnyítő előkészületi feladatok elvégzésével. Az éves vonulások számát gyarapítja a kárelhárításban, kármentésben való aktív részvételünk. A helyi gazdasági szervekkel és lakossággal való kapcsolatunk egyik legfontosabb tényezője a vízkár elhárításban való közreműködésünk. E mellett, természetesen mindenki számára is biztosított a tűzoltók gyors és szakszerű beavatkozása.

Kihasználunk minden olyan lehetőséget, amellyel bővíthetjük eszközeinket, szebbé tehetjük környezetünket, szertárunkat (pályázatok, lakossági  támogatás, Adó 1 %. Legnagyobb támogatóink Fajsz Önkormányzata és az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség. Külkapcsolatjainkat és az együttműködésünket a helyi civil szervezetekkel tovább kívánjuk erősíteni!

 

Polgárőr Egyesület

Szelestyei Tibor

 • Telefon: 06-30/757-5719
 • Cím: Fajsz, Szent István u. 20.
Fajsziak Fajszért Civil Egyesület
 • Telefon: 06-30/709-7083
 • Cím: Fajsz, Árpád u. 8.