Fajsz Község Önkormányzat nyertes pályázatai

Projekt megnevezése: Fajsz TOP-5.3.1 helyi identitás projekt
Projekt megnevezése: Fajsz Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Projekt megnevezése: FAJSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Pályázati kiírás megnevezése:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Megítélt összeg:             7 000 000 Ft

Támogatás aránya:         100%

Támogatási döntés dátuma:      2017.05.04

Azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő beruházások nemzeti, regionális és helyi szinten, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása, Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása, Közigazgatás, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás

Projekt megnevezése: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fajszon

Projekt megnevezése: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Fajszon

Pályázati kiírás megnevezése:  TOP-3.2.1-16-BK1 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Megítélt összeg:             57 689 379 Ft

Támogatás aránya:         100%

Támogatási döntés dátuma:      2017.12.20

A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs projektek és támogatási intézkedések, Egyéb megújuló energia (ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra energiaellátását), Megújuló energia: biomassza, Megújuló energia: napenergia, A fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás

Projekt megnevezése: Közösségi közlekedés fejlesztése Fajszon

Pályázati kiírás megnevezése:  TOP-3.1.1-16-BK1 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Megítélt összeg:             50 000 000 Ft

Támogatás aránya:         100%

A közcélú infrastruktúra energia hatékony felújítása, demonstrációs projektek és támogatási intézkedések, A tiszta városi közlekedési infrastruktúra és annak elősegítése (ideértve a felszerelést és a járműveket), Intelligens szállítási rendszerek (ideértve a szükségletkezelés, az úthasználati díj rendszerek bevezetését, az IT-monitoring ellenőrzési és információs rendszereket), Kerékpárutak és gyalogutak, A fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás

Projekt megnevezése: Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója Fajsz községben

Pályázati kiírás megnevezése:  TOP-2.1.3-15-BK1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Megítélt összeg:             20 000 000 Ft

Támogatás aránya:         100%

Támogatási döntés dátuma:      2017.05.01

A biodiverzitás védelme és javítása, természetvédelem és zöld infrastruktúra, Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, Levegőminőségi intézkedések, Vízgazdálkodás és az ivóvízkészletek védelme (ideértve a vízgyűjtő-gazdálkodást, a vízellátást, az éghajlatváltozáshoz való különleges alkalmazkodási intézkedéseket, a távfogyasztásmérést, a díjszabási rendszereket és a szivárgás visszaszorítását), A fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései, A környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás

JETA-129-2017 Fajszi Művelődési Ház és Könyvtár, Információs és Közösségi hely 3. körű energetikai racionalizálása

100% támogatottságú

Elnyert összeg: 14.991.635,- Ft

Támogatási döntés dátuma 2018. március 28

Jelen projekt keretében az Önkormányzat a település központjában álló Művelődési Ház és Könyvtár, Információs és Közösségi helyként szolgáló épület energetikai racionalizálását kívánja megvalósítani. Az épület nagytermének tetőhéjalás cseréjét és szigetelését szeretnénk elvégezni. A meglévő hullámpala lebontásra kerül, jelentős szigetelést követően új síkcserép utánzatú fémlemez borítást kap a tetőszerkezet, valamint az ehhez kapcsolódó bádogozási munkák (ereszcsatorna cseréje) kerül elvégzésre.

JETA-174-2017 A Fajszi Mesevonat Óvoda teljes körű energetikai racionalizálása 90% támogatottságú

Elnyert összeg: 15.254.013,- Ft

Fajszi Mesevonat Óvoda északi és nyugati homlokzat ablakainak valamint a déli homlokzat ablakainak cseréje, hőszigetelése, festése. Fűtési rendszer korszerűsítése.

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén működő Önkormányzatok részére elérhető VP6-19.2.1-32-1-17 pályázat Temetőkápolna felújítása

90% támogatottságú

Elnyert összeg: 6.311.030,- Ft

1895-ben épült Temetőkápolna külső felújítása, bejárati ajtó cseréje és a bádogozási munkák elvégzése.

JETA-75-2019 Dusnok –Fajsz Általános Iskola Fajszi Általános Iskolája energetikai fejlesztése

100% támogatottságú

Elnyert összeg: 19.999.434,- Ft

Az általános iskola új nyílászárókat kapott és a főbejárat is felújításra került.

Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése

100% támogatottságú

Elnyert összeg: 3.000.000 Ft

A támogatás keretében új fogászati szék és eszközbeszerzés történt. A felnőtt háziorvosi rendelő részére defibrillátor vásárlása történt.

Magyar Falu Program Elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlása

100% támogatottságú

Elnyert összeg: 1.215.000,- Ft

Fajsz Szent István utca 64-66 üresen álló ingatlan megvásárlása

Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

100% támogatottságú

Elnyert összeg: 4.113.976,- Ft

Fajsz 1341/6 hrsz alatt található játszótérre egy bárka formájú játék elhelyezése

Magyar Falu Program Orvosi rendelők fejlesztése

100% támogatottságú

Elnyert összeg: 30.288.292,- Ft

Az épület alapterülete változatlan marad, falazatok kerülnek részlegesen bontásra padozat, aljzatbeton csere, vakolatjavítás, újra vakolás, belső nyílászárók, burkolatok, épületgépészeti vezetékek, épületvillamosság és szaniterek kerülnek teljes cserére. Tartószerkezeti elemet érintő változás nem történik. Teljes burkolatcsere lesz a beruházással érintett területen. A felújítandó orvosi rendelőkben 1-1 darab hideg-melegvizes kézmosó lesz beépítve. A mosdók lengőkaros csappal lesznek ellátva. Mindegyik kézfertőtlenitő adagolóval ellátott, papír törlő tartó is beépítésre kerül. A papírtartó szintén könyökkel kezelhető módon lesz kialakítva.

A rendelőkben szintén 2,10 méter magasságig lesz csempézve.

Belügyminisztérium által kiírt pályázat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Polgármesteri Hivatal villamos hálózatának felújítása)

85% támogatottságú

Elnyert összeg: 17.900.376,- Ft

Fajsz Község Polgármesteri Hivatal épületének villamos hálózat felújítása, klíma beszerelése.

Magyar Falu Program „ Kommunális eszköz beszerzése-2021” című pályázatunk keretében 10.113.288 forint vissza nem térítendő támogatást nyert önkormányzatunk.

A megnyert összegből az alábbi gépek, eszközök kerültek beszerzésre:
– Locsolókocsi és ágapritó
– Husqvarna RC320TsAWD fűgyűjtős Rider vágóasztallal, hótolólappal, forgókefével,
só és műtrágyaszóróval és utánfutóval.
– Ezen kívül beszerzésre került még aggregátor, motoros kapa, akkumulátoros fűkasza,
háti akkumulátor, akkumulátoros sövényvágó, akkumulátor töltő, vízszivattyú.